„re:WITALIZACJA pamięci. Konopnica”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Na co dzień i od święta” przy udziale Szkoły Podstawowej w Konopnicy oraz Instytutu Archeologii UŁ, to interdyscyplinarne i pilotażowe przedsięwzięcie rozwijające otwartość, i szacunek dla regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt realizowany od połowy października do 20 listopada miał na celu docenienie i upowszechnienie wiedzy na temat wartości obecnych w kulturze materialnej, a także zmotywowanie do aktywności twórczej odwołującej się do przeszłości rodzimej miejscowości.

Dzieci z młodszych klas w zaaranżowanym na potrzeby warsztatów wykopie archeologicznym znalazły paciorki, monety, sprzączki, a przede wszystkim potłuczone naczynia, które później miały za zadanie posklejać. Starsi uczniowie wzięli udział w pracach z wykrywaczem metalu. Kolejnego dnia z bliska poznali jeden z zbytków swojej miejscowości – średniowieczne grodzisko. Do szkoły wracali, polami, uważnie, by nie przeoczyć fragmentów ceramiki i innych archeologicznych artefaktów. Następnie wszystkie znaleziska zostały dokładnie oczyszczone i zidentyfikowane jako: fragmenty naczyń ceramicznych od starożytnych (z okresu rzymskiego), przez średniowiecze, po nowożytne; fragmenty naczyń szklanych; ceramiki budowlanej; a także łuskę naboju z czasów II wojny światowej. Działania te odbyły się pod okiem dr archeologii, Anny Nierychlewskiej.

Projekt podsumowało przypomnienie wiedzy o pradziejach Konopnicy, którą wcześniej przekazała uczestnikom projektu dr Lubomira Tyszler (UŁ) oraz historii samej miejscowości i okolicy przedstawionej uczniom przez dr. Zdzisława Włodarczyka, prezesa Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Stało się to podstawą do stworzenia aplikacji na urządzenia mobilne.

Na finał rozstrzygnięty został konkurs plastyczny poświęcony bohaterowi lub bohaterom Konopnicy, zarówno tym prawdziwym, jak i tym wymyślonym. Zgłoszone prace swoim poziomem pozytywnie zaskoczyły organizatorów. Nagrody wyręczyła koordynatorka projektu, Katarzyna Tośta. W rozdaniu nagród uczestniczyli również dr Anna Nierychlewska i dr Zdzisław Włodarczyk.

Wystawę twórczości komiksowej w Szkole Podstawowej w Konopnicy dopełniły znaleziska poklejone przez uczniów oraz plansze z fotografiami i opisami konopnickich zabytków: grodziska, kościoła, dworu z folwarkiem, cmentarza wojskowego z II wojny światowej, a także osady z okresu wpływów rzymskich, która została już wyeksplorowana przez archeologów.

Projekt „re:WITALIZACJA pamięci. Konopnica” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”